Deutsch-Uruguayische Gesellschaft e.V.

deutschlandmercosururuguay
        Deutschland-Uruguay

Deutsch-Uruguayische Gesellschaft e.V.
Hannover (Deutschland)  - Punta del Este (Uruguay)

c/o Rechtsanwalt RALF M0EBIUS LL.M.
Rechtsinformatik
Cl. Curupay, Cs. Lukilane
20100 Punta del Este
Uruguay
Tel.: 00598 (42) 483021
e-mail: dug@punta.com
Web: http://dug.punta.com

c/o H0LGER RlCKERT
lm Langen FeIde 22
3O88O Laatzen
Deutschland
e-mail: dug@punta.com
Web: http://dug.punta.com

7. Cross-Golf-Turnier am 22.08.2010 Hannover

 
Name Ralf M. Jenni Jascha Gero Holger Michael Matthias
Loch 1 9 8 4 3 7 4 7
Loch 2 10 3 4 3 6 5 5
Loch 3 4 11 7 7 7 7 5
Loch 4 4 3 4 1 4 1 12
Loch 5 20 8 20 20 10 20 20
Loch 6 10 9 5 6 4 5 5
Loch 7 6 9 9 9 20 17 13
Loch 8 3 10 5 7 15 10 3
Loch 9 13 15 15 5 8 5 13
Loch 10 1 2 2 1 2 3 1
 
Gesamt 80 78 75 62 83 77 84
 
Platz: 5 4 2 1 6 3 7

5. Cross-Golf-Turnier am 13.06.2009 Hannover

 
Name Michael Ecki Frank Gero Holger Jascha Ralf Baier
Loch 1 5 6 4 3 7 - 9
Loch 2 6 6 14 4 7 20 3
Loch 3 20 20 25 7 5 9 5
Loch 4 6 13 7 4 5 8 9
Loch 5 12 21 8 11 11 12 19
Loch 6 8 10 4 3 1 3 4
Loch 7 22 24 22 15 9 10 9
Loch 8 5 8 6 5 3 8 5
Loch 9 - - - - - - -
Loch 10 - - - - -   -
 
Gesamt 84 108 90 52 48 70 63
 
Platz: 5 7 6 2 1 4 3

4 1/2. Cross-Golf-Turnier am 23.02.2008 Hannover

 
Name Alex Frank Leini Gero Michael Holger Carsten
Loch 1 30 30 18 6 24 12 21
Loch 2 6 11 7 3 7 8 10
Loch 3 4 7 6 5 5 1 8
Loch 4 8 10 9 3 3 5 7
Loch 5 8 7 5 2 5 5 8
Loch 6 5 6 3 2 5 6 5
Loch 7 6 16 3 16 3 5 11
Loch 8 24 13 9 7 9 5 21
Loch 9 9 10 6 8 8 5 4
Loch 10 12 21 12 3 8 8 12
 
Gesamt 112 131 78 55 77 60 107
 
Platz: 6 7 4 1 3 2 5

 

4. Cross-Golf-Turnier am 19.01.2008 Punta del Este

               
Name Ralf M. Lothar Robi
Loch 1 7 7 6
Loch 2 7 5 10
Loch 3 6 5 9
Loch 4 4 7 12
Loch 5 3 3 11
Loch 6 5 5 4
Loch 7 6 5 5
Loch 8 8 8 4
Loch 9 3 3 7
Loch 10 1 4 3
Loch 11 4 3 6
Loch 12 6 6 5
 
Gesamt: 60 61 82
       
Platz: 1 2 3

4. Cross-Golf-Turnier am 19.01.2008 Hannover

 
Name Hartmut Uwe Leini Chris Michael Holger Carsten
Loch 1 5 6 3 5 5 7 6
Loch 2 5 5 6 5 5 9 8
Loch 3 8 8 11 16 14 16 13
Loch 4 9 4 9 9 11 8 12
Loch 5 32 11 14 28 34 14 14
  Tunier am 23.02.2008 fortgesetzt
Loch 6 x x 18 x 24 12 21
Loch 7 x x 7 x 7 8 10
Loch 8 x x 6 x 5 1 8
Loch 9 x x 9 x 3 5 7
Loch 10 x x 5 x 5 5 8
 
Gesamt X X 88 X 113 85 107
 
Platz: X X 2 X 4 1 3

3. Cross-Golf-Turnier am 12.05.2007

               
Name Ralf M. Holger Chris Jascha Leini Micha Jenni
Loch 1 5 6 5 15 7 6 13
Loch 2 8 4 6 4 5 8 4
Loch 3 7 4 8 16 11 15 11
Loch 4 6 5 7 5 6 6 9
Loch 5 6 4 8 6 7 7 8
Loch 6 5 3 4 3 9 6 8
Loch 7 6 4 2 4 6 1 2
Loch 8 23 17 21 5 25 25 21
Loch 9 4 4 4 4 4 4 3
Loch 10 15 12 25 15 17 27 9
 
Gesamt: 85 63 90 77 97 105 88
               
Platz: 3 1 5 2 6 7 4

2. Cross-Golf-Turnier am 21.04.2007

 
Name Ralf M. Holger Chris Jascha Leini Metti Timo Gero
Loch 1 3 7 5 6 7 9 7 5
Loch 2 6 4 7 5 9 6 5 5
Loch 3 6 7 4 7 6 6 4 2
Loch 4 3 3 10 6 6 10 12 7
Loch 5 69 6 27 25 19 72 72 72
Loch 6 4 6 5 3 5 5 6 4
Loch 7 5 4 7 12 9 10 9 3
Loch 8 5 8 5 3 7 7 7 3
Loch 9 3 5 5 4 8 9 3
Loch 10 4 4 4 7 11 6 7
 
Gesamt 108 54 79 78 87 125 137 111
 
Platz: 5 1 3 2 4 7 8 6

1. Cross-Golf-Turnier am 15.04.2007